Volver ao contido

Publicador de contidos

Anuncio de licitación das "OBRAS DE “ACONDICIONAMENTO DE NAVE DE REPARACIÓN DE REDES NO PEIRAO DO PORTO DE CELEIRO” (Expediente PRG-2021-0150)
16/07/2021
Con data 16 de xullo de 2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio , para a...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “REFORZO ESTRUTURAL DO VIAL INTERIOR DO PORTO DE MALPICA” (Expte. PRG-2021-0067)
16/07/2021
Con data 16 de xullo de 2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio , para a...
Anuncio de licitación das AMPLIACIÓN, REFORMA E MELLORA DE INSTALACIÓNS ABOIANTES DE ATRAQUES NOS PORTOS DE SADA, A POBRA DO CARAMIÑAL E RIANXO - (Expediente PRG-2021-0115)
30/06/2021
Con data 30 de xuño de 2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o anuncio de licitación, mediante procedemento aberto ORDINARIO e sistema multicriterio , para a...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “CAMBIO DE CUBERTA DO EDIFICO NÁUTICO-PESQUEIRO DO PORTO DE CELEIRO - (Expediente PRG-2021-0149)
25/06/2021
Con data 25/06/2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema unicriterio (prezo), para a...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “MELLORA FUNCIONAL DA RAMPLA DE VARADA DO PORTO DA GUARDA” - (Expediente PRG-2021-0116)
18/06/2021
Con data 17/06/2021, fíxose público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema unicriterio (prezo), para a...
Anuncio de licitación das OBRAS de “REPOSICIÓN DE DOUS MÓDULOS DE DIQUE FLOTANTE NO PORTO DE AGUETE” - (Expediente PRG-2021-0089)
17/06/2021
Con data de hoxe, 17/06/2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema unicriterio (prezo), para a...
Anuncio de licitación das OBRAS da “NOVA LONXA NO PORTO DE CANIDO" - (Expediente PRG-2021-0033)
16/06/2021
Con data de hoxe, 16/06/2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema unicriterio (prezo),...
"Servizo para o reflotamento, remoción e xestión de restos do buque pesqueiro L´etel afundido no Porto de Ribeira” suxeito a regulación harmonizada - Expediente 12/2020/CNTSE
26/01/2021
Con data 25/01/2021, foi publicado  no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación, mediante  procedemento aberto s e sistema unicriterio (prezo) , para a contratación,...
Nova pasarela no porto de Moaña (Pontevedra) - Expediente 16/2020/CNTOB
11/12/2020
Con data 11/12/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio , para a contratación, mediante...
“Construción dun pantalán para servizo á pasaxe e ampliación do pantalán da escola de remo no porto de Pontecesures” (Pontevedra) expediente 13/2020/CNTOB
04/12/2020
Con data 04/12/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación, mediante  procedemento aberto simplificado e sistema unicriterio (prezo) , para a contratación das...