Volver ao contido

Publicador de contidos

Obra de dragaxe no Porto de Carril (Pontevedra) - Expediente: 15/2020/CNTOB
05/11/2020
O día 5/11/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación da "Obra de dragaxe no Porto de Carril" (Pontevedra) ...
Obra de reforma, mellora de instalacions aboiantes de atraque no porto de O Testal” (A Coruña). Expediente 14/2020/CNTOB
04/11/2020
O día 4/11/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a lici tación do procedemento aberto multicriterio para a contratación da “Obra de reforma, mellora de instalacions aboiantes...
Servizo de plans de adaptación ao cambio climático dos portos xestionados pola Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia
29/10/2020
O dia 29/10/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación do Servizo de plans de adaptación ao cambio climático dos...
Servizo de vixilancia integral e control de accesos nas instalacións portuarias dependentes da E.P.E. Portos de Galicia suxeitas á aplicación do código internacional para a protección dos buques e das instalacions portuarias (código PBIP), suxeito a regulación harmonizada
29/10/2020
O dia 29/10/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación do Servizo de vixilancia integral e control de accesos nas...
Obras de "Reposición de elementos de protección en varios portos"
22/10/2020
O día 22/10/2020 publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación das obras de " Reposición de elementos de protección en...
Obras de "Mellora de defensas e escalas nos portos de Muxía, Camariñas e Ribeira"
22/10/2020
O día 22/10/2020 publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación das obras de " Mellora de defensas e escalas nos portos de...
Obras de dragaxe no porto do Grove (Pontevedra)
20/10/2020
O día 20/10/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto unicriterio para a contratación da obra “ Dragado no porto do Grove (Pontevedra) ” ...
Mantemento dos elementos de extinción da lume da Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia
08/10/2020
A dia de hoxe 8/10/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto unicriterio para a contratación do servizo de  “ Mantemento dos elementos de...
Servizo de pólizas de seguros á frota de vehículos da entidade pública empresarial Portos de Galicia
23/09/2020
A día 23.09.2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto supersimplificado para a contratación dun servizo de Pólizas de seguros á frota de vehículos da...
“Obras de AMPLIACION, REFORMA E MELLORA DE INSTALACIONS ABOIANTES DE ATRAQUES NOS PORTOS DE CORME, PONTEDEUME, FISTERRA, O FREIXO, MUROS, MIÑO, BETANZOS E CORCUBION” (A CORUÑA)
07/07/2020
A dia de hoxe 07/07/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación da obra de AMPLIACION, REFORMA E MELLORA DE...