Volver ao contido

Publicador de contidos

Anuncio de licitación do Servizo DE “Servizo de Mantemento das Instalacións Eléctricas de Baixa Tensión das Instalacións Portuarias dependentes da Entidade Pública empresarial PORTOS DE GALICIA (EPEPG)
04/08/2023
Con data 4 de agosto de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación do...
Anuncio de licitación da Dragaxe no porto de Ribadeo 2022-2026. Canle de acceso, peirao de Mirasol e dársena pesqueira. Fase I. (PRG 2023-0107)
01/08/2023
Con data 1 de agosto de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...
Anuncio de licitación das obras de “Reposición da envolvente de nave de xeo en Muxía”.
30/06/2023
Con data 30 de xuño de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...
Anuncio de licitación das obras de “Ampliación das instalacións para embarcacións menores en Celeiro"
30/06/2023
Con data 30 de xuño de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...
Anuncio de licitación da obra de “Rehabilitación e mellora do peirao mexilloeiro do Porto de Moaña”
14/06/2023
Con data 14 de xuño de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...
Anuncio de licitación do Servizo DE “SERVICIO DE LIMPIEZA Y DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LOS PUERTOS DE GALICIA DEPENDIENTES DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PORTOS DE GALICIA”
07/06/2023
Con data 6 de xuño de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación do...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “Novo dique flotante no porto do Barqueiro".
05/06/2023
Con data 5 de xuño de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “Dragaxe no porto de Ribadeo 2022-2026. Canle de acceso, peirao Mirasol e dársena pesqueira. Fase I". ( PRG-2023-0029)
29/05/2023
Con data 29 de maio de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “Sinalización marítima dos accesos á Ría de Muros e Noia"
25/05/2023
Con data 25 de maio de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...
Anuncio de licitación do “SERVIZO DE PREVENCIÓN ALLEO DE RISCOS LABORAIS DA E.P.E. PORTOS DE GALICIA"
18/04/2023
Con data 18 de abril de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto  e sistema multicriterio, para a contratación do “...