Saltar al contenido
 

 

Ao longo dos seus 1.720 quilómetros de costa, a nosa Comunidade Autónoma conta con 129 portos. Deles, a Xunta de Galicia, a través do ente público PORTOS DE GALICIA, adscrito á Consellería do Mar, xestiona directamente 122. Os outros seis, de maior dimensión e de interese xeral do Estado, dependen do Ministerio de Fomento e son xestionados por cinco Autoridades Portuarias: Vigo, Marín, Vilagarcía, A Coruña e Ferrol-San Cibrao.

PORTOS DE GALICIA

O ente público Portos de Galicia dotado de personalidade xurídica e patrimonio propio, ten encomendadas as competencias de planificación, construción, explotación, conservación e avance dos 123 portos dependentes, da Xunta de Galicia.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

O gran número de portos e a súa distribución xeográfica é a razón pola que a organización territorial de Portos de Galicia está organizada en catro centros de traballo:

 • Servizos Centrais, emprazados en Santiago de Compostela.
 • Zona Norte xestiona 16 portos desde Ribadeo ata Redes.
 • Zona Centro, xestiona 61 portos desde Mugardos ata Rianxo.
 • Zona Sur, xestiona 45 portos desde Pontecesures ata Tui.


ACTIVIDADES E DATOS RELEVANTES

Nas instalacións portuarias de Galicia, desenvólvense tres tipos de actividades:

 • As relacionadas coa pesca e o marisqueo.
 • As comerciais, coa carga e descarga de diversas mercadorías (pasta de papel, dunita, aceiro, túnidos conxelados...) a través de oito portos: Ribadeo, Burela, Celeiro, Cariño, Laxe, Cee, Ribeira e A Pobra do Caramiñal.
 • As náutico deportivas. Estas, en crecente demanda, supoñen na actualidade un catalizador para o sector turístico en Galicia e por conseguinte un importante dinamizador económico.


Infraestruturas dispoñibles, datos mais relevantes:

 • 123 instalacións.
 • 16 quilómetros de diques de abrigo
 • 31 quilómetros de peiraos cun calado máximo de 9 metros
 • 10.419 postos de atracada para embarcacións deportivas,
 • 20.500 metros de atracada en pantalánes
 • 16.431.950 metros cadrados de superficie total
 • 3.199.489 metros cadrados de superficie terrestre
 • 5.055.000 metros cadrados de superficie total lámina de auga abrigada
   

Datos ano 2020

Sector comercial:

 • Mais de 2 millóns de toneladas de mercadorías.
 • 14.661Toneladas pesca conxelada descargada (principalmente túnidos).
 • 1,2 millóns de pasaxeiros tráfico local e turístico.
 • 487 buques entrados nos portos


Sector pesca fresca, marisqueo e acuicultura:

 • 102.051 Toneladas de pesca fresca que supuxeron un valor en primeira venda de 240,9  millóns de euros.
 • 250.000 Tn de mexillón descargado
 • 3.500 bateas e 848 barcos asistir.


Sector náutico deportivo:

 • O longo dos 1.720 quilómetros de costa galega, Portos de Galicia xestiona 69 instalacións deportivas e náutico-recreativas de xeito directo ou a través de concesións administrativas, totalizando máis de 10.400 postos de atracada cun índice de ocupación medio anual preto ó 80%.
 • A entidade pública empresarial Portos de Galicia continúa potenciando o turismo náutico en Galicia mediante a participación en foros, congresos, certames, salóns e feiras, tanto nacionais como internacionais.