Volver ao contido

Contido web

Normativa de aplicación

Lei de portos de Galicia

 

Tarifas de Portos de Galicia

 

Outra normativa

 

Normativa cos criterios e procedementos de autorización de espectáculos ou actividades recreativas nos portos autonómicos